Opłaty

Odpłatność za wykonywane przeze mnie usługi uzgadniana jest indywidualnie, w zależności od formy prowadzonej księgowości, liczby dokumentów oraz ilości zatrudnionych pracowników.

Za moje usługi wystawiam faktury VAT.