Oferta

 1. Kompleksowa obsługa podatkowa działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i partnerskie:

  • ryczałt ewidencjonowany

  • księgi przychodów i rozchodów

  • podatek od towarów i usług (VAT)
 2. Obsługa kadrowo-płacowa:

  • sporządzanie umów o pracę, aneksów, porozumień, świadectw pracy oraz wszelkiej dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy

  • sporządzanie umów zleceń i o dzieło

  • sporządzanie i przekazywanie od ZUS dokumentów zgłoszeniowych, wyrejestrowujących i rozliczeniowych

  • sporządzanie rozliczeń płacowych pracowników i zleceniobiorców

  • zakładanie i weryfikacja akt osobowych

  • pomoc w organizacji szkoleń BHP

 3. Pozostałe usługi:

  • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej

  • pomoc w przygotowywaniu wniosków kredytowych

  • sporządzanie deklaracji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  • sporządzanie zeznań podatkowych z zakresu podatku od spadków i darowizn

  • sporządzanie sprawozdań statystycznych

  • sporządzanie wniosków o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

  • sporządzanie zeznań podatkowych dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej

  • udzielanie wszelkiego rodzaju wyjaśnień w sprawach podatkowo-księgowych