O firmie

Doradztwo podatkowe w Zamościu Stanisława Rycaj. Świadczenie usług doradztwa podatkowego rozpoczęłam 15 lutego 1994 roku. W dniu 31 stycznia 1998 roku zostałam wpisana na listę doradców podatkowych i otrzymałam numer 04000. Obecnie zatrudniam cztery osoby legitymujące się dużym doświadczeniem zawodowym. Trzy spośród nich posiadają certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Do obsługi w zakresie kadrowo płacowym, ksiąg przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego wykorzystuję oprogramowanie firmy Stream Soft. Dokumenty do ZUS i urzędów skarbowych przekazujemy drogą elektroniczną.

W zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa cywilnego współpracuję z kancelariami adwokackimi i radcy prawnego.