• Składki ZUS w 2015 roku

  Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne *

  Składki za styczeń – marzec oraz kwiecień – grudzień 2015 r. WIĘCEJ…

  Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
  ubezpieczeniem
  chorobowym
  Bez dobrowolnego
  ubezpieczenia
  chorobowego
  Ubezpieczenia społeczne **
  styczeń – marzec
  konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
   757,76 zł 699,56 zł
  Ubezpieczenia społeczne ***
  kwiecień – grudzień
  konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

  754,67 zł

  696,47 zł

  Ubezpieczenie zdrowotne
  konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
  279,41 zł  279,41 zł
  Fundusz Pracy
  konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
  58,20 zł  58,20 zł

  *dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2375,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2015)

  ** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.  obowiązującą do 31 marca 2015 r.

  ***kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.