• NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZAMOŚCIU INFORMUJE

  27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek): Sala Obsługi (ul. Kilińskiego 82) czynna w godz. od 7.00 do 18.00

  29 kwietnia 2015 r. (środa): Sala Obsługi czynna w godz. od 7.00 do 18.00

  30 kwietnia 2015 r. (czwartek): Sala Obsługi czynna w godz. od 7.00 do 18.00

  W tych dniach będzie można uzyskać informacje w zakresie rozliczeń dochodów za 2014 r., pobrać formularze, złożyć zeznania podatkowe, uzyskać informacje na temat składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną.

  W dniach 27, 29-30 kwietnia 2015 r. punkt kasowy banku czynny będzie w godzinach 7.00-18.00.

   

  Sporządziła :

  Kierownik Pierwszego Działu Obsługi Bezpośredniej OB-1
  Krystyna Rybak, tel. 84 67-76-316, e-mail: krystyna.rybak@lb.mofnet.gov.pl